Kurs online: zarządzanie łańcuchem dostaw za 39 zł w MG Centrum Szkoleń i KorepetycjiOferta

 • 39 zł za kurs online: zarządzanie łańcuchem dostaw

Kurs umożliwia uzyskanie odpowiedniej wiedzy do strategicznego planowania elementów uczestniczących w łańcuchu dostaw tj. zarządzania logistyką łańcucha. Uczestnik dowie się jak integrować kluczowe procesy biznesowe takie jak zaopatrzenie, produkcja, koprodukcja, sprzedaż oraz dystrybucja w celu osiągnięcia maksymalnej rentowności i wymaganego poziomu obsługi klienta.

Program szkolenia:

 1. Związek między logistyką a łańcuchem
  • łańcuch dostaw - modny termin czy zjawisko gospodarcze - próba zdefiniowania pojęcia
  • procesowe czy funkcjonalne podejście do zarządzania w firmach
  • ewolucyjne przejście od logistyki dystrybucji do zintegrowanych łańcuchów dostaw
  • klient wewnętrzny i zewnętrzny w łańcuchach dostaw
 2. Łańcuch dostaw jako nowoczesna forma współpracy przedsiębiorstw i redukcji ryzyka działalności przedsiębiorstw
  • przesłanki i cele tworzenia łańcuchów dostaw
  • zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw
  • współzależności i konflikty pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw – na wybranych przykładach
  • łańcuch dostaw a inne formy współpracy przedsiębiorstw
 3. Koszty logistyki w łańcuchu dostaw
  • identyfikacja kosztów logistyki w łańcuchu dostaw
  • kontrola przyrostu kosztów logistyki na poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw
  • możliwości redukcji kosztów logistyki skali łańcucha dostaw
 4. Budowanie łańcucha dostaw w celu racjonalnego obsłużenia klienta
  • pięć podstawowych zasad budowania łańcucha dostaw - od strategii po mierniki łańcucha
  • elementy składowe łańcucha dostaw - struktura, procesy, relacje w łańcuchach dostaw, procesy integracyjne w łańcuchach dostaw
  • podstawowe cele tworzenia zintegrowanych łańcuchów dostaw - współpraca dla wspólnych korzyści biznesowych uczestników łańcuchów
  • efekt Forrestera (“byczego bicza”) wzmocnienie popytu w łańcuchach dostaw - przyczyny powstawania i możliwości zapobieganie powstawania efektu wzmocnienia popytu
  • lokalizacja zapasów w łańcuchach dostaw - koszty vs. poziom obsługi klienta
 5. Obsługa klienta w łańcuchu dostaw
  • podstawowe założenia logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
  • etapy i fazy obsługi klienta w odniesieniu do specyfiki funkcjonowania łańcuchów dostaw – możliwości identyfikacji czynności i znaczenie praktyczne kształtowania procesów obsługi w strukturze łańcucha dostaw,
  • jak mierzyć poziom obsługi klienta w łańcuchu? Elementy, mierniki i standardy obsługi klienta w łańcuchu dostaw
  • koncepcja „doskonale zrealizowanego zamówienia”.
 6. Zarządzanie zapasami w łańcuchach dostaw
  • cele utrzymywania zapasów w poszczególnych ogniwach łańcucha. Omówienie roli zapasów w logistycznym łańcuchu dostaw i współczesnego podejścia do zarządzania zapasami
  • koszty zapasów, koszty zamrożenia kapitału i możliwości redukcji ryzyka wzrostu kosztów
  • klasyfikacja zapasów wg wartości i możliwości błędnych interpretacji wyników w łańcuchu dostaw
  • funkcjonalna klasyfikacja zapasów i możliwości jej zastosowania w łańcuchu
 7. Metody ustalania wielkości dostaw
  • główne metody ustalania wielkości i częstotliwości dostaw w łańcuchu dostaw
  • ustalanie momentu składania zamówień
  • główne problemy związane z określaniem czasu realizacji dostawy
 8. Wybrane strategie łańcuchów dostaw
  • kompresja czasu - skracania czasu cykli przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw źródłem przewagi konkurencyjnej
  • maksymalne wykorzystania aktywów łańcucha - maszyn, urządzeń, obiektów, środków transportu oraz kapitału społecznego dla uzyskania przewagi konkurencyjnej
  • korzystania z usługodawców i wykonawców zewnętrznych - 3Party Logistics, outsourcing vs. insourcing
  • Lean Management - strategia i zasady tworzenia wartości dla klienta przez eliminację strat i marnotrawstwa w łańcuchach dostaw
 9. Wybrane elementy kompleksowych systemów zarządzania zapasami i informacją w łańcuchu dostaw
  • systemy planowania potrzeb materiałowych i dystrybucji z uwzględnieniem przepływów informacyjnych
  • zasady określania potrzeb informacyjnych poszczególnych ogniw
 10. Integracja celów, struktur, procesów i relacji w łańcuchu dostaw
  • dojrzałość łańcuchów dostaw - zakres integracji procesów, struktur i relacji
  • typy relacji w łańcuchach dostaw - od jednorazowej transakcji do aliansu strategicznego
  • kiedy warto zapraszać partnerów biznesowych do współpracy dla wspólnego dobra
  • dziesięć przykazań dla uczestników łańcuchów dostaw

Więcej informacji znajdziesz tutaj.


W skrócie

Wiedza otrzymana podczas kursu pozwoli poznać m.in. systemy wymiany informacji w łańcuchu dostaw, zaplanować i zaprojektować łańcuch dostaw

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Realizacja: wejdź na stronę http://www.mg-szkolenia.pl, wypełnij kartę zgłoszeniową, wybierając Groupon jako portal, na którym zostało zakupione szkolenie oraz wpisz kod grouponu. Dostęp zostanie aktywowany automatycznie. 
Dodatkowe informacje: certyfikat w formie PDF zostanie przesłany na e-mail po ukończeniu kursu. Pakiet certyfikatów do każdego szkolenia w j. polskim i j. angielskim (drukowanych, z indywidualnym hologramem, laminowanych) płatny dodatkowo w MG Centrum Szkoleń i Korepetycji.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent

39 zł od 39 zł
Rabat w wysokości: 0%
Oszczędzasz: 0 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa