Kurs online z certyfikatem: specjalista ds. finansów w przedsiębiorstwie za 79 zł z firmą Future Investment Polska


Oferta

 • 79 zł zamiast 279 zł za kurs online z certyfikatem: specjalista ds. finansów w przedsiębiorstwie

Dodatkowe informacje:

 • Po wykupieniu kursu, od pierwszego dnia otrzymujesz pełny dostęp do jego zawartości.
 • Z materiałów edukacyjnych możesz korzystać na Platformie edukacyjnej, pobrać je na dysk lub wydrukować.
 • Sam wybierasz, kiedy chcesz się uczyć i podejść do egzaminu, mając na to rok.
 • Egzamin składający się z pytań zamkniętych zaliczysz na Platformie edukacyjnej przez Internet.
 • Certyfikat elektroniczny w języku polskim, bez adnotacji, że odbył się przez Internet otrzymasz w cenie kursu.

Kurs obejmuje:

Moduł 1:

 • Czym jest rachunkowość
 • Czym jest rachunkowość zarządcza
 • Rodzaje systemów rachunkowości finansowej
 • Budżetowanie jako element rachunkowości zarządczej
 • Sprawozdanie finansowe jako efekt rachunkowości finansowej
 • Czym jest sprawozdanie finansowe
 • Komu potrzebne jest sprawozdanie finansowe
 • Kto sporządza sprawozdanie finansowe
 • Proces zatwierdzenia sprawozdania

Moduł 2:

 • Bilans
 • Aktywa bilansu
 • Aktywa obrotowe
 • Aktywa trwałe
 • Kapitał obrotowy
 • O czym informują aktywa w sprawozdaniu
 • O czym informują pasywa w sprawozdaniu
 • Relacje między strukturą aktywów i pasywów

Moduł 3:

 • Rachunek zysków i strat
 • Przychody z działalności operacyjnej
 • Analiza rachunku zysków i strat
 • Koszty
 • Modele rachunku kosztów
 • Amortyzacja
 • Metoda amortyzacji liniowej
 • Metody amortyzacji oparte na nakładach i efektach
 • Metody przyspieszonej amortyzacji

Moduł 4:

 • Planowanie finansowania w przedsiębiorstwie
 • Wpływ polityki rachunkowości na wysokość kosztów
 • Próg rentowności
 • Rentowność sprzedaży
 • Rentowność majątku
 • Płynność finansowa
 • Rachunek przepływów pieniężnych

Moduł 5:

 • Analiza rentowności przedsiębiorstwa
 • Analiza płynności przedsiębiorstwa
 • Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie zobowiązaniami
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie długiem
 • Ocena opłacalności działalności

Czas przewidziany na zakończenie kursu: 40 godzin.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.


W skrócie

Kurs w kompleksowy sposób przedstawia najważniejsze i aktualne zagadnienia dotyczące finansów

Groupon ważny przez 1 miesiąc od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać groupon w formacie PDF na adres [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska. W odpowiedzi klient otrzyma dostęp do kursu.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

279 zł od 79 zł
Rabat w wysokości: 72%
Oszczędzasz: 200 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty