Kurs online: specjalista ds. umów i aktów prawnych z zaświadczeniem MEN za 89 zł w P&M Management Group (zamiast 399 zł)
Oferta

 • 89 zł zamiast 399 zł za kurs online: specjalista ds. umów i aktów prawnych

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Opis kursu:

Kurs adresowany jest szczególnie do osób piastujących stanowiska menedżerskie, handlowców, pracowników działów: sprzedaży i zakupów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów z kontrahentami. Ponadto kurs kierowany jest do osób, które dotąd nie miały styczności z umowami, jednak w ramach rozwoju kariery chciałyby poznać podstawy prawa, przechodząc kolejno od budowy aktu normatywnego, podstawowych definicji czy wykładni prawa aż do umów uregulowanych w kodeksie cywilnym.

Program kursu:

 1. Akty normatywne w Polsce
  • budowa aktu normatywnego
  • reguły kolizyjne, luki w prawie
  • podstawowe definicje
  • źródła prawa w Polsce
  • charakterystyka aktów powszechnie i wewnętrznie obowiązujących
  • wykładnia prawa
  • jednostki redakcyjne tekstu prawnego, powoływanie aktów prawnych – jak to prawidłowo robić
 2. Podstawy prawa zobowiązań
  • źródła prawa zobowiązań
  • zobowiązania solidarne, podzielne, niepodzielne
  • umowy zobowiązaniowe wzajemne, realne, konsensualne, abstrakcyjne, losowe
  • swoboda umów i jej ograniczenia
  • niedozwolone postanowienia umowne
  • wykonanie zobowiązania i skutki niewykonania
  • zmiana wierzyciela lub dłużnika
  • wygaśnięcie zobowiązania
 3. Umowa sprzedaży
  • pojęcie, forma, przykładowy wzór umowy
  • umowa przedwstępna a umowa sprzedaży
  • obowiązki kupującego i sprzedającego
  • umowa w zwykłej formie pisemnej a umowa w formie aktu notarialnego
  • odpowiedzialność, rękojmia, gwarancja
  • problematyka aukcji internetowych (prawa konsumentów i przedsiębiorców)
 4. Zamiana, dostawa, kontraktacja
  • pojęcie, forma
  • obowiązki stron
  • zasady odpowiedzialności
  • inne
 5. Umowa o dzieło
  • pojęcie, forma, obowiązkowe zapisy, kwalifikacja czynności na umowę o dzieło
  • prawa i obowiązki stron
  • praktyczne problemy umowy o dzieło, wzór umowy o dzieło
 6. Umowa najmu
  • pojęcie, przykładowy wzór umowy
  • obowiązki wynajmującego i najemcy
  • problematyka najmu lokali (ustawa o ochronie praw lokatorów)
  • umowa dzierżawy, charakterystyka, przykładowy wzór umowy
 7. Umowa leasingu
  • pojęcie, przykładowy wzór umowy
  • obowiązki finansującego i korzystającego
  • zalety i wady
  • problematyka umowy leasingu
 8. Umowa użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego
  • pojęcia, zawartość umów
  • prawa i obowiązki stron
  • problematyka
 9. Umowa zlecenia
  • pojęcie, przykładowy wzór umowy
  • prawa przyjmującego i dającego zlecenie
  • problematyka
  • umowa o dzieło a umowa zlecenia
  • inne
 10. Umowa agencyjna, umowa komisu, umowa przewozu, umowa spedycji
  • pojęcia, charakterystyka, wzory umów
  • prawa i obowiązki stron
  • problematyka
 11. Umowa ubezpieczenia, darowizna, dożywocie
  • pojęcie
  • forma, charakterystyka
  • prawa i obowiązki stron
  • darowizna a dożywocie – forma, problematyka, różnice
 12. Umowa spółki
  • pojęcie, przykładowy wzór spółki
  • prowadzenie spraw spółki
  • reprezentacja spółki
  • odpowiedzialność za zobowiązania
  • umowa spółki cywilnej w praktyce

Sposób i forma ukończenia kursu:

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje:

 • Czas kursu: 40 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.

W skrócie

Kurs poszerza znajomość podstawowych informacji z zakresu prawa, co przyda się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

399 zł od 89 zł
Rabat w wysokości: 78%
Oszczędzasz: 310 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty