Kurs online: specjalista ds. personalnych z zaświadczeniem MEN za 69 zł z P&M Management Group
Oferta

 • 69 zł za kurs online: Specjalista ds. personalnych

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych prawem pracy oraz metodami rekrutacji pracowników. Uczestnictwo w kursie pozwoli nabyć wiedzę na temat przeprowadzania skutecznej rekrutacji jak również samodzielnego prowadzenia pełnej dokumentacji pracowniczej z umiejętnością wyliczania czasu pracy, urlopów, wyliczania wynagrodzenia za pracę w nocy i w innych sytuacjach oraz tworzenia listy płac. Znajomość prawa pracy pozwala zwiększyć szanse na rynku pracy, szczególnie osobom zainteresowanym pracą w działach personalno-kadrowych oraz w dziale rekrutacji i selekcji pracowników.

Program kursu:

 1. Proces planowania zasobów ludzkich we współczesnych przedsiębiorstwach.

 2. Realizacja projektów HR  w zakresie skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników.

 3. Zasady obowiązujące na rozmowach kwalifikacyjnych. Techniki komunikacyjne w rozmowach kwalifikacyjnych oraz sposoby postępowania z kandydatami odrzuconymi. Wprowadzanie nowo zatrudnionego pracownika do pracy.

 4. Podstawowe zagadnienia prawne z zakresu Prawa Pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

 5. Prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych.

 6. Podstawowe zagadnienia z zakresu czasu pracy: prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy, urlopów, nadgodzin i innych.

 7. Obowiązki stron stosunku pracy, kary, nagrody, odpowiedzialność materialna, inne.

 8. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny, nadzór nad badaniami okresowymi pracowników oraz szkoleniami BHP.

 9. Zagadnienia z zakresu urlopów wypoczynkowych i zasiłków chorobowych pracowników.

 10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem: urlopy, zasiłki.

 11. Wynagrodzenia i odprawy. Zagadnienia i naliczanie wynagrodzeń (pracownicy etatowi oraz cywilnoprawni).

 12. Kwestie kontroli PIP w firmie oraz sporów sądowych związanych z prawem pracy.

Sposób i forma ukończenia kursu:

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje:

 • Czas kursu: 40 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.

W skrócie

Kurs przeznaczony dla osób zainteresowanych prawem pracy oraz metodami stosowanymi podczas rekrutacji pracowników

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem: jak działa Groupon i Uniwersalne Warunki. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

69 zł od 69 zł
Rabat w wysokości: 0%
Oszczędzasz: 0 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty