Kurs online: specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 99 zł z P&M Management Group (zamiast 359 zł)


Oferta

 • 99 zł zamiast 359 zł za za kurs online: specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką kadr i płac, i ubezpieczeń społecznych oraz dla tych, którzy chcą odświeżyć sobie wiedzę z tego zakresu. Uczestnictwo w kursie pozwala na zapoznanie się z obowiązującym prawem pracy, dokumentami kadrowymi, zasadami wyliczania wymiaru czasu pracy, ustalania wymiaru urlopu oraz wynagrodzeń w różnych sytuacjach. Dodatkowo uczestnik kursu pozna także metody naliczania składek od wynagrodzenia z różnych tytułów, zasady i dokumentację rozliczeń z ZUS-u z tytułu wynagrodzeń, a także pozostałe zagadnienia z zakresu świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

W trakcie kursu pokazane zostaną przykłady wynagrodzeń (w różnych sytuacjach), jak i zasady ustalania prawa do świadczeń różnego rodzaju zasiłków oraz druki.

Program kursu:

Część: Prawo pracy (25 godzin dydaktycznych)

 • Źródła prawa pracy. Zasady prawa pracy.
 • Stosunek pracy. Stosunek pracy z wyboru, powołania lub mianowania. Rodzaje umów o pracę.
 • Sposoby rozwiązywania umowy o pracę. Zmiana stosunku pracy.
 • Wypowiedzenie umowy o pracę.
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 • Wygaśnięcie umowy o pracę.
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika.
 • Odpowiedzialność materialna pracowników.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia.
 • Czas pracy pracowników.
 • Urlopy pracownicze.
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 • Zatrudnianie młodocianych.
 • Roszczenia pracownicze.
 • Układy zbiorowe pracy.

Część: Ubezpieczenie społeczne (25 godzin dydaktycznych)

 • Zgłoszenie płatnika składek, korekta i wyrejestrowanie.
 • Zgłoszenie pracownika do ZUS, korekta danych i wyrejestrowanie.
 • Dokumenty rozliczeniowe z ZUS, terminy, opłaty składek, korekty.
 • System ubezpieczeń społecznych.
 • Zasady obowiązkowego i dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.
 • Okresy podlegania obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym.
 • Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu.
 • Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego: emerytury i renty.
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Dodatkowe informacje:

 • Czas kursu: 50 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.

Sposób i forma ukończenia kursu:

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632)


W skrócie

Uczestnik kursu nabywa wiedzę z zakresu kadr i płac, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i więcej

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] lub na adres [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

359 zł od 99 zł
Rabat w wysokości: 72%
Oszczędzasz: 260 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa