Kurs online z zaśw. MEN: Specjalista ds. kadr i rekrutacji lub Asystent ds. płac od 129 zł w P&M Management Group


Wybierz 1 z 2 opcji

Kurs online z zaświadczeniem MEN: Specjalista ds. kadr i rekrutacji oraz Asystent ds. płac:

 • 129 zł za 1 kurs
 • 199 zł za pakiet 2 kursów

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Specjalista ds. kadr i rekrutacji

Program kursu:

 1. Znaczenie planowania zasobów ludzkich we współczesnych przedsiębiorstwach
 2. Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników
 3. Sposoby prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych
 4. Techniki komunikacyjne w rozmowach kwalifikacyjnych
 5. Sposoby postępowania z kandydatami odrzuconymi
 6. Wprowadzenie nowo zatrudnionego pracownika do pracy
 7. Zagadnienia prawne Prawa Pracy
 8. Podstawowa dokumentacja pracownicza
 9. Nawiązywanie stosunku pracy (zagadnienia i dokumentacja)
 10. Rozwiązywanie stosunku pracy (zagadnienia i dokumentacja)
 11. Obowiązki stron stosunku pracy
 12. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 13. Czas pracy, jego ewidencja i nieobecności
 14. Urlopy wypoczynkowe i zasiłki chorobowe
 15. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 16. Wynagrodzenia i odprawy
 17. Spory sądowe
 18. Kontrole w firmie

Asystent ds. płac

Program kursu:

 1. Podstawy prawne dotyczące wynagradzania za pracę i odpraw
 2. Zgłaszanie pracownika do ZUS-u i wyrejestrowanie – zagadnienia i dokumentacja
 3. Rozliczenia z ZUS-em, deklaracje, terminy przesyłania deklaracji i opłaty składek
 4. Ubezpieczenie społeczne, chorobowe i zdrowotne, rozliczania składek na FP i FGŚP
 5. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 6. Dokumentacja płacowa
 7. Przychody zwolnione z opodatkowania i oskładkowania
 8. Sporządzanie list płac – przykłady i ćwiczenia
 9. Wyliczanie wynagrodzeń dla pracowników (miesięcznych, za niepełny miesiąc, za czas choroby, urlopu, za nadgodziny i inne): zagadnienia, przykłady i ćwiczenia
 10. Zasady ustalania podatku dochodowego. Przykłady i ćwiczenia
 11. Wyliczanie wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę cywilnoprawną
 12. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym, deklaracje, terminy
 13. Sporządzanie deklaracji podatkowych – PIT-4R, PIT-11, PIT-40, terminy, opłaty

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej
 • przerabianie materiału szkoleniowego
 • naukę własną słuchacza
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form

Dodatkowe informacje:

 • forma kursu: poszczególne części kursu udostępniane będą w kilku seriach w odstępach czasowych, zgodnie z harmonogramem kursu
 • czas trwania: kurs asystent ds płac 40 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni
 • czas trwania: kurs specjalista ds.kadr i rekrutacji 86 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni
 • uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej
 • dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu

W skrócie

Kurs adresowany jest do osób zainteresowanych wzbogaceniem wiedzy z zakresu kadr i rekrutacji oraz tematyką płac

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] lub na adres [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej w terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

od 129 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa