eKurs na pracownika administracyjno-biurowego z podstawami kadr i płac z zaświadcz. MEN za 79 zł z P&M Management Group


Oferta:

  • 79 zł za kurs online na pracownika administracyjno-biurowego z podstawami kadr i płac z zaświadczeniem MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Program kursu:

  • Charakterystyka zawodu pracownika administracyjno-biurowego
  • Podstawowe zadania i obowiązki oraz organizacja pracy w biurze
  • Redagowanie pism i zasady korespondencji w biurze
  • Obieg i archiwizacja dokumentów firmowych i pracowniczych
  • Etykieta rozmów przez telefon
  • Kadry: umowy o pracę – zagadnienia i dokumentacja
  • Kadry: czas pracy – zagadnienia, obliczanie wymiaru czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych
  • Kadry: rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
  • Kadry: urlopy wypoczynkowe – zagadnienia, wyliczanie wymiaru urlopu dla osoby zatrudnionej na pełny etat i pracujących w niepełnym wymiarze czasu
  • Kadry: uprawnienie pracowników związane z rodzicielstwem
  • Kadry: wynagrodzenia i odprawy – ogólne zagadnienia
  • Płace: dokumentacja obliczeniowa i pomocnicza
  • Płace: listy płac i karty zarobkowe pracowników
  • Płace: dokumentacja obliczeniowa umów cywilnoprawnych
  • Płace: przykłady obliczania wynagrodzenia:
    1) obliczanie minimalnego wynagrodzenia
    2) obliczanie wynagrodzenia w przypadku nieobecności w pracy z powodu choroby
    3) obliczanie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
    4) obliczanie za pracę w porze nocnej
    5) wyliczanie ekwiwalentu za urlop i inne
  • Płace: zatrudnianie pracownika a ZUS i US (dokumentacja rozliczeniowa z US i ZUS)
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego
  • Savoir vivre w biurze (umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach i inne)

Sposób i forma ukończenia kursu:

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

  • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
  • przerabianie materiału szkoleniowego.
  • naukę własną słuchacza,
  • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje:

  • Czas kursu: 40 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni
  • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.
  • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
  • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.

W skrócie

Po zakończeniu 120-godzinnego kursu online wystawiane jest zaświadczenie MEN

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] lub na adres [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

od 79 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa