eKurs: rejestratorka-asystentka medyczna z zaświadczeniem MEN za 89 zł z firmą P&M Management Group (zamiast 299 zł)


Oferta

 • 89 zł zamiast 299 zł za kurs online: rejestratorka-asystentka medyczna z zaświadczeniem MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy lub tych, którzy pragną uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy rejestratorki-asystentki medycznej. Jest to zawód aktualnie bardzo popularny i poszukiwany. W mniejszych placówkach medycznych do zadań rejestratorki medycznej nie należy wyłącznie przyjmowanie zgłoszeń pacjentów, umawianie terminów wizyt i badań, kierowanie pacjentów do właściwych pracowników i placówek służby zdrowia oraz prowadzenie dokumentacji medycznej, lecz także, po odpowiednim przeszkoleniu, pełni ona również obowiązki asystentki medycznej.

Rejestratorka-asystentka medyczna jest pierwszą osobą, która ma kontakt z klientem, przyszłym pacjentem, dlatego kurs nie tylko przedstawia organizację pracy, ale także zasady odpowiedniego podejścia do klienta, w tym tzw. trudnych klientów, a przede wszystkim szereg informacji i instrukcji z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej wykorzystywanej w zawodzie rejestratorki-asystentki medycznej.

Uczestnik kursu uzyska także informacje, jakie są prawa pacjenta, w jaki sposób funkcjonuje system ochrony zdrowia w Polsce, a także podstawowe informacje o NFZ i zarządzaniu dokumentacją medyczną w placówkach opieki zdrowotnej. Kurs zawiera ponadto zestawienie klasyfikacji świadczeń medycznych, jak również zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrażających życiu, a także obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku rejestratorki-asystentki medycznej.

Program kursu:

 • Profesjonalna obsługa klienta – budowanie zaufania.
 • Rejestratorka-asystentka medyczna – opis pracy, zasady postępowania przy rejestracji w placówce medycznej.
 • Organizacja pracy na stanowisku rejestratorki i asystentki medycznej.
 • Informowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie usług medycznych.
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w zawodzie rejestratorki-asystentki medycznej. Przykładowe techniki, by usprawnić rozmowę.
 • Przyczyny trudności w porozumiewaniu się w relacji opiekun medyczny - klient. Pacjent w stresie – jak sobie z nim radzić?
 • Rozpoznawanie stylów zachowania – strategia postępowania z różnymi typami pacjentów.
 • Kontakt z trudnym pacjentem, czyli asertywność wobec personalnych ataków.
 • Prawa pacjenta.
 • NFZ – ważne informacje dla pacjenta. Zarządzanie dokumentacją medyczną w placówkach opieki zdrowotnej.
 • Klasyfikacja świadczeń medycznych (badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, konsultacje, skierowania od specjalisty).
 • Strony, portale, programy które warto znać: Portal SZOI, Programy SOMED, eWUŚ, ZIP, ZOZ, POZ.
 • System ochrony zdrowia w Polsce.
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy (resuscytacja krążeniowo-oddechowa: jak się ją wykonuje, jak długo, w jaki sposób, drugi wariant i z użyciem urządzenia AED, sztuczne oddychanie metodą usta-usta, pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności, krwotoku, udaru, padaczki, zakładanie opatrunków itp.).
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie rejestratorki-asystentki medycznej.

Sposób i forma ukończenia kursu:

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje:

 • Czas kursu: 30 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom w kilku seriach zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.

W skrócie

Kurs adresowany jest do tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat praw pacjenta, NFZ-u i zarządzania dokumentacją medyczną

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] lub na adres [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

299 zł od 89 zł
Rabat w wysokości: 70%
Oszczędzasz: 210 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa