Kurs online: Asystentka zarządu z podstawami kadr i księgowości z MEN za 99 zł w P&M Management Group
Oferta

 • 99 zł za kurs online: Asystentka zarządu z podstawami kadr i księgowości z zaświadczeniem MEN

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Kurs skierowany jest do zainteresowanych tematyką zawodu asystentki zarządu. Uczestnik kursu pozna nie tylko tajniki zawodu asystentki, ale także obowiązujące prawo pracy, zasady wyliczania wymiaru czasu pracy, ustalania wymiaru urlopu oraz ustalania wynagrodzeń. Dodatkowo, przybliży sobie tajniki rozliczania podróży służbowych, rejestracji spółki, klasyfikacji i cech dowodów księgowych, zasad i terminów wystawiania faktur oraz sporządzania sprawozdania finansowego spółki.

Ponadto kurs zawiera obowiązujące zasady savoir-vivre’u, które asystentka musi znać przede wszystkim na okoliczność przyjmowania gości biznesowych zarządu, a także znajomość podstaw komunikacji werbalnej i niewerbalnej w trakcie wykonywania codziennych obowiązków w pracy.

Program kursu:

 1. Charakterystyka zawodu asystentki zarządu
 2. Podstawowe zadania i obowiązki oraz organizacja pracy w biurze
 3. Redagowanie pism i zasady korespondencji w biurze
 4. Obieg i archiwizacja dokumentów firmowych i pracowniczych
 5. Organizacja i koordynacja terminarza, podróży służbowych
 6. Zasady obsługi spotkań wewnętrznych i zewnętrznych
 7. Etykieta rozmów przez telefon
 8. Kadry: Umowy o pracę – nawiązywanie i rozwiązywanie umów
 9. Kadry: Czas pracy – zagadnienia, obliczanie wymiaru czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych
 10. Kadry: Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych
 11. Kadry: Urlopy wypoczynkowe – zagadnienia, wyliczanie wymiaru urlopu dla pełnoetatowca i pracujących w niepełnym wymiarze czasu
 12. Kadry: Uprawnienie pracowników związane z rodzicielstwem
 13. Kadry: Wynagrodzenia i odprawy – ogólne zagadnienia,
 14. Rejestracja spółki w KRS, US, ZUS, GUS.
 15. Księgowość: Dowody księgowe. Księgi rachunkowe
 16. Księgowość: Wystawianie i korygowanie faktur. Terminy wystawiania faktur w zależności od sytuacji.
 17. Księgowość: Sprawozdanie finansowe w spółce.
 18. Komunikacja werbalna i niewerbalna na stanowisku asystentki zarządu
 19. Savoir-vivre w biurze (umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach i inne)

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje:

 • forma kursu: poszczególne części kursu udostępniane będą w kilku seriach w odstępach czasowych, zgodnie z harmonogramem kursu
 • czas trwania: 60 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni

W skrócie

W trakcie kursu uczestnik zapozna się z m.in. obowiązującym prawem pracy, sposobami rozliczania podróży służbowych, rejestracją spółki

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] lub na adres [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

399 zł od 99 zł
Rabat w wysokości: 75%
Oszczędzasz: 300 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa