Kurs online z certyfikatem: Kreatywnego nauczyciela za 79 zł z firmą Kar-Group


Oferta

 • 79 zł za kurs online z certyfikatem: Kreatywnego nauczyciela

Kurs skierowany jest do nauczycieli wszystkich typów oraz osób zainteresowanych tematyką edukacji i stanowi kompendium wiedzy na temat wybranych metod kształcenia.

 • kursant otrzymuje: dokument zaświadczający odbycie szkolenia w wersji PDF po polsku (certyfikat); na certyfikatach nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową,
 • kurs doszkalający w Kar-Group pomaga w podjęciu pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej,
 • kurs uznawany przez urzędy pracy i pomocny przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE,
 • dodatkowe dokumenty drukowane, jak: certyfikaty, dyplom, legitymacja lub puchar uczestnik może wykupić po rozpoczęciu szkolenia. Uczestnik będzie miał możliwość dokupienia dokumentów w języku angielskim lub niemieckim.

Struktura szkolenia:

 • otrzymanie dostępu do platformy e-learningowej, w której znajdują się moduły tematyczne
 • warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie min. 70% poprawnych odpowiedzi (ewentualne poprawki bezpłatne)
 • Kar-Group wystawia dokumenty zaświadczające odbycie szkolenia
 • szkolenie przewiduje materiał dydaktyczny na 60 godzin szkoleniowych (liczba godzin szkolenia wpisywana do certyfikatu na życzenie)
 • czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej

Materiał edukacyjny: w zakres materiału wchodzi ilustrowany materiał edukacyjny w formie e-booka (PDF)

Program:

 1. Wstęp
 2. Kreatywność
  • różne definicje kreatywności
 3. Kreatywność, a dzisiejsza edukacja
  • szanse i zagrożenia związane z rozwojem społeczno-cywilizacyjnym
  • wpływ rozwoju i współczesnych przemian na młodzież i dzieci
  • znaczenie kreatywności w szkole
 4. Nowoczesny nauczyciel/wychowawca – kreatywny wychowawca
  • cechy kreatywnego nauczyciela
 5. Kreatywność w pracy nauczyciela-wychowawcy
  • kształtowanie twórczego potencjału u uczniów
  • kreatywność a rozwój osobowości oraz umiejętności miękkich ucznia
  • kreatywne rozwiązywanie konfliktów
  • kreatywne rozwiązywanie problemów przez nauczyciela
  • kreatywne kształtowanie postaw asertywności u uczniów
  • kreatywna nauka wzajemnego szacunku i tolerancji
 6. Kreatywne wychowywanie uczniów przez twórczość
  • wychowanie uczniów przez sztukę
  • różne formy rozwijania aktywności twórczej uczniów poprzez sztukę
  • literatura jako inspiracja do kreatywnego działania ucznia
  • kreatywne oddziaływanie poprzez formy muzyczne
  • kreatywne zajęcia plastyczne
  • zajęcia teatralne
  • wycieczki do muzeum, galerii sztuki, na koncerty – jako forma kreatywnego nauczania
  • arteterapia
 7. Pozostałe kreatywne metody aktywizujące uczniów
  • metoda projektów
  • burza mózgów
  • gry dydaktyczne
  • symulacje
  • nauka czytania wg Ireny Majchrzak – metoda odimienna
  • symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg prof. J. Cieszyńskiej
  • E. Gruszczyk-Kolczyńska i jej metoda wspomagania rozwoju umysłowego
  • M. Bogdanowicz – metoda dobrego startu
  • metoda M. i Ch. Knilla

W skrócie

Kurs skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką edukacji oraz poznaniem i rozwojem własnego potencjału edukacyjnego

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu. Klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej.
Dodatkowe informacje: kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Po zakończeniu modułów kursant dostaje test sprawdzający nabyte umiejętności. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi. Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

od 79 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa