eKurs: Organizacja i zarządzanie podmiotem gospodarczym za 79 zł w P&M Management Group (zamiast 299 zł)


Oferta

 • 79 zł zamiast 299 zł za 40-godzinny kurs online Organizacja i zarządzanie podmiotem gospodarczym z zaświadczeniem ukończenia kursu zgodnym ze wzorem MEN.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie jego ukończenia (wydawane na wzorach MEN - ustawa z dnia 18.08.2017 Dz.U z 2017 r poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę. Szczegóły uczestnictwa w kursie na stronie www.pm-managementgroup.pl.

Kurs adresowany jest szczególnie do osób, które planują założenie własnej firmy lub starają się zdobyć stanowisko menedżerskie średniego i wyższego szczebla. Osobom już prowadzącym własną działalność gospodarczą lub piastującym stanowisko dyrektorskie kurs pozwoli odświeżyć lub nabyć dodatkową wiedzę na temat teorii zarządzania, wyznaczania celów, sposobów ich realizacji i efektywnej współpracy z podległymi pracownikami. Znajomość aktualnych metod finansowania przedsiębiorstwa pozwoli na dopasowanie odpowiedniej metody do możliwości i profilu przedsiębiorstwa, a także pozwoli zapewnić firmie płynność finansową w sytuacjach kryzysowych.

Uczestnik kursu otrzyma wiedzę, na czym polega zarządzanie projektami, zarządzanie finansami w firmie oraz dowie się, jak planować zasoby ludzkie, organizować rekrutację pracowników, motywować do pracy, szkolić, sprawiedliwie oceniać w celu podniesienia efektywności grupy oraz stosować odpowiednie metody łagodzenia konfliktu w firmie.

Program kursu:

 • Organizacja i jej struktura
 • Ideał, misja, zamierzenie, cel, zadania organizacji
 • Zarządzanie strategiczne, strategia w skali mikro i makro
 • Plan strategiczny i jego wdrażanie
 • Zarządzanie finansami-modele finansowania przedsiębiorstw
 • Ryzyko związane z finansowaniem
 • Zadania i obowiązki dyrektora finansowego
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym, zobowiązaniami, należnościami zapasami, faktoring, środkami finansowymi
 • Źródła informacji o sytuacji finansowej - sprawozdania finansowe, rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, informacja dodatkowa i objaśnienia
 • Wybrane wskaźniki analizy ekonomicznej
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Planowanie zasobów ludzkich
 • Rekrutacja i przebieg zatrudnienia pracownika
 • Szkolenie i doskonalenie personelu
 • Motywacja i ocena pracowników
 • Dobry przywódca i delegowanie zadań
 • Zarządzanie projektami
 • Rodzaje projektów
 • Cykl życia projektu
 • Aspekty zarządzanie projektem
 • Projekty unijne
 • Konflikt w organizacji - pojęcie konfliktu i jego typy
 • Tradycyjny i współczesny pogląd na konflikt
 • Przyczyny konfliktu i jego fazy
 • Metody rozwiązania konfliktu

Sposób i forma ukończenia kursu:

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje:

 • Czas kursu: 40 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni.
 • Materiały szkoleniowe udostępniane kursantom zgodnie z planem szkolenia.
 • Uczestnik kursu otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych na platformie edukacyjnej.
 • Dostęp do platformy edukacyjnej 24 godz., 7 dni w tygodniu.

W skrócie

Kurs adresowany jest szczególnie do osób, które planują założenie własnej firmy lub starają się zdobyć stanowisko menedżerskie

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] lub na adres [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

299 zł od 79 zł
Rabat w wysokości: 74%
Oszczędzasz: 220 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa