Kurs online z certyfikatem: Specjalista agroturystyki za 129 zł z firmą Kar-Group


Oferta

 • 129 zł za kurs online z certyfikatem po polsku w PDF: Specjalista agroturystyki

Dodatkowe informacje:

 • kursant otrzymuje dokument PDF (na maila) zaświadczający odbycie szkolenia
 • po rozpoczęciu szkolenia kursant może dokupić dodatkowe certyfikaty i dokumenty drukowane
 • na certyfikatach nie ma adnotacji, że kurs odbył się drogą internetową,
 • kurs uznawany przez urzędy pracy i pomocny przy składaniu wniosku o dofinansowanie z UE,
 • dokumenty mają charakter dożywotni i nie ma konieczności odnawiania.
 • dokumentacja i szkolenie jest szczególnie ważne dla osób chcących uzyskać potwierdzenie swojej profesji lub osób chcących rozpocząć naukę nowego zawodu.

Struktura szkolenia:

 • otrzymanie dostępu do platformy e-learningowej, w której znajdują się moduły tematyczne
 • warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie min. 70% poprawnych odpowiedzi
 • Kar-Group wystawia dokumenty zaświadczające odbycie szkolenia
 • szkolenie przewiduje materiał dydaktyczny na 60 godzin szkoleniowych (liczba godzin szkolenia wpisywana do certyfikatu na życzenie).
 • czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej.

Materiał dydaktyczny (obowiązkowy):

1. Agroturystyka jako forma turystyki wiejskiej:

 • Cechy i formy turystyki wiejskiej
 • Definicje i funkcje agroturystyki
 • Elementy przestrzeni agroturystycznej
 • Czynniki stymulujące i hamujące rozwój agroturystyki
 • Agroturystyka kwalifikowana

2. Prawne uwarunkowania funkcjonowania agroturystyki

 • Podstawowe przepisy prawne
 • Definicje związane z rolnictwem w świetle polskiego prawa
 • Zwolnienie z podatku dochodowego
 • Pozostałe przepisy prawne

3. Przygotowanie gospodarstwa agroturystycznego do przyjmowania gości

 • Wymogi kategoryzacyjne dla obiektów
 • Ustawowe minima dla obiektów przeznaczonych do podejmowania turystów na wsi
 • Grupy odbiorców usług agroturystycznych
 • Przystosowanie otoczenia i gospodarstwa do podejmowania turystów
 • Wymogi sanitarne i przeciwpożarowe
 • Zatrudnienie pracowników
 • Systemy rezerwacji
 • Regulamin pobytu

4. Marketing w agroturystyce

 • Produkt
 • Projektowanie i ocena produktu agroturystyki
 • Kształtowanie ceny
 • Kanały dystrybucji
 • Promocja gospodarstw agroturystycznych
 • Narzędzia promocji
 • Kreowanie marki (branding) w agroturystyce

5. Instytucje wspierające rozwój agroturystyki

 • Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, ‘‘Gospodarstwa Gościnne’’
 • Stowarzyszenia agroturystyczne
 • Ośrodki Doradztwa Rolniczego
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Lokalne Grupy Działania

Materiał dydaktyczny do zaliczenia egzaminu wewnętrznego:

 1. Materiał dydaktyczny można pobrać na dysk lub wydrukować.
 2. Materiał dydaktyczny ma charakter pomocniczy, warunkiem zakończenia szkolenia jest zdanie egzaminu wewnętrznego.
 3. Odpowiedzi na pytania w egzaminie wewnętrznym zawarte są w materiale dydaktycznym.

Więcej informacji na stronie.


W skrócie

Kurs przybliża podstawową wiedzę o możliwościach rozwoju turystyki wiejskiej

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu. Klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej. 
Dodatkowe informacje: kursant otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej. Po zakończeniu modułów kursant dostaje test sprawdzający nabyte umiejętności. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 70% poprawnych odpowiedzi. Czas pracy oraz ukończenia kursu organizuje się samodzielnie, wedle indywidualnych potrzeb i dyspozycyjności czasowej.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

od 129 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty