Voucher na kurs online - akademia animatora sportowego

Animator sportowy to obecnie jeden z najprężniej rozwijających się i zarazem najciekawszych zawodów. Ze względu na ogromny wzrost popularyzacji zdrowego stylu życia rynek pracy wykazuje zapotrzebowanie na osoby kreatywne, które mogą włączać aktywność fizyczną do codziennego życia, jak i w charakterze rekreacyjnym – dla grupy osób ćwiczących. Voucher na internetowe zajęcia w akademii animatora sportowego to prosta i niezwykle pożyteczna odpowiedź na pytanie, co robić bez wychodzenia z domu, a jednocześnie inwestycja w ścieżkę kariery zawodowej. Osoba prowadząca kurs to doskonale doświadczony profesjonalista, a dodatkowo człowiek o niezwykle barwnej osobowości. Właśnie dlatego voucher na kurs to idealny prezent,zarówno dla osób szukających sposobu na poszerzenie swoich kwalifikacji zawodowych, jak i tych, które pragną spędzić czas w miłym towarzystwie, zdobywając przy tym wiedzę – najcenniejszy kruszec oraz najwartościowszy podarunek! Zajęcia są zwieńczane dyplomem zaświadczającym o zdobytej wiedzy. Voucher na kurs online - ramowy program zajęć: I. Animacja sportowo-rekreacyjna (2 h) a) cele i zadania animacji sportowo-rekreacyjnej b) cechy specyficzne form aktywności rekreacyjnej c) metody animacji rekreacyjnej d) społeczne bariery rekreacji II. Metodyka animacji sportowo-rekreacyjnej (22 h) a) metody i formy nauczania stosowane w wychowaniu fizycznym b) pojęcie procesu uczenia się i nauczania w sporcie c) jak wesprzeć dziecko w rozwoju psychofizycznym poprzez gry i zabawy ruchowe d) zasady trenowania dzieci i młodzieży e) gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży f) zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w sali gimnastycznej g) zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży na świeżym powietrzu h) ćwiczenia sportowe w pracy z dziećmi i młodzieżą i) gry i zabawy z piłką (rodzaje i zasady) j) zajęcia sportowe dla dorosłych i seniorów k) rodzaje zajęć rekreacyjnych dla młodzieży i dorosłych III. Pedagogika czasu wolnego (5 h) a) pojęcie czasu wolnego i jego aspekty b) cechy i funkcje czasu wolnego dzieci i młodzieży c) problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży w szerokim kontekście pedagogicznym d) efektywne wykorzystanie czasu e)formy spędzania czasu wolnego przez młodzież po zajęciach szkolnych f) czas wolny dziecka g) potrzeby i zadania edukacji z zakresu kultury fizycznej i turystyki jako formy spędzania czasu wolnego przez dorosłych IV. Pedagogika sportu (1 h) a) wychowanie fizyczne b) wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka V. Psychologia sportu (5 h) a) pojęcie psychologii sportu - cele i zadania b) psychologiczne czynniki procesu uczenia się i nauczania w sporcie IV. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania w sporcie (5 h) a) sprawność fizyczna b) anatomia człowieka c) fizjologia człowieka d) motoryczność człowieka e) motoryczność sportowa f) medycyna sportowa
od 149 zł
Oferta ważna do: 21.05.2022, 18:08
Oferta z: Super Prezenty
Przejdź do oferty
cała Polska (oferta online)