Pakiet medyczny Travel Plus

Udowodnij ukochanej osobie, że jest źrenicą Twoich oczu i podaruj jej pakiet kompleksowych usług placówek medycznych LUX MED w ramach oferty Super Prezentów. Konsultacje specjalistów, zabiegi pielęgniarskie, ambulatoryjne, aż po panele badań laboratoryjnych, a nawet ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży – profesjonalna pomoc ze strony wykwalifikowanych lekarzy to gwarancja, że osoba bliska Twemu sercu znajdzie się we właściwych rękach. Usługi medyczne, które osoba obdarowana uzyska dzięki tak profesjonalnej opiece, charakteryzują się przede wszystkim szerokim wachlarzem usług oraz pomocą kanałem mobilnym w przypadku, gdy fizyczne stawiennictwo jest niemożliwe. Przekonaj się, ile dobra czeka osobę, w której dłonie złożysz pakiet medyczny.    Prezent zawiera: Konsultacje specjalistów wariant podstawowy - usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Konsultacje specjalistów wariant I plus- usługa obejmuje nielimitowany dostęp bez skierowania do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego. E-konsultacje medyczne Teleporady medyczne Zabiegi pielęgniarskie - usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Konsultacje lekarzy dyżurnych wariant I - usługa obejmuje  wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu, które wystąpiło w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED.  Usługa zawiera: wywiad, poradę Lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia wstępnej diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i dotyczy konsultacji w następującym zakresie interny, pediatrii, Lekarz medycyny rodzinnej. Panel badań laboratoryjnych bez skierowania - usługa jest dostępna dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i jest realizowana wyłącznie w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Usługa obejmuje jednorazowe wykonanie bez skierowania Lekarza (w ciągu 12 miesięcy okresu obowiązywania umowy), panelu badań laboratoryjnych( zakres badań dostępny w załączniku do oferty). Zabiegi ambulatoryjne wariant I - usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie  z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji Lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach zakresu usług, wieku Pacjenta i dostępności zabiegu w ambulatoryjnej placówce medycznej wskazanej przez LUX MED (zakres badań wymieniony w załączniku do oferty). Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wariant podstawowy - usługa obejmuje badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana (zakres badań wymieniony w załączniku do oferty). Ubezpieczenie w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku (Moduł NNW). Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć  Ubezpieczonego w Okresie ochrony w następstwie Nieszczęśliwego wypadku (szczegóły wymienione w załączniku do oferty).    Szczegóły oferty w załączniku  Lista aktualnych placówek LUX MED, w których można zrealizować ofertę, znajduje się tutaj.  Ofertę można zrealizować również w placówkach współpracujących na terenie całego kraju.  Znajdziesz je  tutaj.     
od 799 zł
Oferta ważna do: 24.02.2020, 12:08
Oferta z: Super Prezenty
Przejdź do oferty
Usługa realizowana wyłącznie w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Dostępne w załączniku do oferty.