Kurs online: Pracownik biura podróży z MEN za 79 zł w P&M Management Group (zamiast 299 zł)
Oferta

 • 79 zł zamiast 299 zł za kurs online: Pracownik biura podróży z zaświadczeniem MEN

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez organizatora kursu Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego P&M Management Group wydawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.08.2017 Dz.U. z 2017 r. poz. 1632) listownie na wskazany adres zamieszkania. Brak dodatkowych opłat za zaświadczenie i przesyłkę.

Kurs skierowany jest do osób zainteresowanych pracą w biurach podróży, zajmowaniem się, przygotowywaniem i prezentowaniem ofert imprez turystycznych. Uczestnik kursu może poznać podstawy turystyki i zasady programowania imprez i usług turystycznych, kalkulacji kosztów imprez turystycznych oraz zasad współpracy z touroperatorami. Szkolenie omawia także profity pracownika biura Study tours i najważniejsze funkcje sytemu rezerwacyjnego MerlinX. Kurs uzupełniają m.in. informacje o obowiązujących przepisach w zakresie organizacji imprez turystycznych.

Program kursu:

 1. Wprowadzenie do turystyki
 2. Regulacje prawne dotyczące turystyki w Polsce i UE
 3. Rodzaje imprez i usług turystycznych
 4. Rynek touroperatorów, zasady współpracy z touroperatorami, wzór umowy
 5. Study tours, inne
 6. Wybrane dokumenty umożliwiające podróżowanie
 7. Zadania i obowiązki pracownika biura podróży
 8. Zasady obsługi klienta i technik sprzedaży w biurze podróży
 9. Zasady programowania imprez i usług turystycznych: przykłady przygotowywania oferty programowej imprez turystycznych
 10. Komputerowe systemy rezerwacyjne, w tym MerlinX – omówienie wybranych funkcji systemu
 11. Kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych, przykłady.
 12. Ubezpieczenia w turystyce, pakiety ubezpieczeniowe, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, obowiązkowe szczepienia dla podróżnych

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział słuchaczy w zajęciach na platformie szkoleniowej,
 • przerabianie materiału szkoleniowego.
 • naukę własną słuchacza,
 • wykonanie i zaliczenie prac kontrolnych w postaci testów, zadań lub innych form.

Po pozytywnym zaliczeniu wszystkich prac kontrolnych i testów uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje:

 • forma kursu: poszczególne części kursu udostępniane będą w kilku seriach w odstępach czasowych, zgodnie z harmonogramem kursu
 • czas trwania: 30 godzin lekcyjnych do zrealizowania w ciągu 60 dni

Więcej informacji dostępnych tutaj.


W skrócie

Uczestnik kursu zapozna się m.in. z regulacjami prawnymi dotyczącymi turystyki w Polsce i UE, rodzajami imprez i usług turystycznych

Groupon ważny przez 2 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: należy przesłać mailowo zakupiony groupon na adres: [email protected] lub na adres [email protected] wraz z podaniem imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz wypełnionym zgłoszeniem na kurs. Po przesłaniu kompletu dokumentów (groupon + zgłoszenie na kurs) klient otrzyma maila zwrotnego z loginem i hasłem do platformy szkoleniowej terminie 24 godzin.
Sprawdź przed zakupem:najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

299 zł od 79 zł
Rabat w wysokości: 74%
Oszczędzasz: 220 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa