Pakiet Opieki Medycznej - Prestige

Kocha Cię za to, że jesteś i jest przy Tobie, gdy potrzebujesz miłości. Troska wyraża się w wielu czynach, dlatego odwdzięcz się za miłość, którą otrzymujesz i podaruj bliskiej osobie pakiet kompleksowych usług medycznych placówek LUX MED w ramach oferty Super Prezentów. Konsultacje specjalistów, zabiegi pielęgniarskie, ambulatoryjne, aż po panele badań laboratoryjnych, a nawet ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży – profesjonalna pomoc ze strony wykwalifikowanych lekarzy to gwarancja, że osoba bliska Twemu sercu znajdzie się we właściwych rękach. Usługi medyczne, które osoba obdarowana uzyska dzięki temu pożytecznemu voucherowi, charakteryzuje się przede wszystkim wieloaspektowością, szerokim przeznaczeniem oraz pomocą mobilną w przypadku, gdy fizyczne stawiennictwo w placówce nie jest możliwe. Wejdź w link znajdujący się poniżej i sprawdź, ile dobra czeka osobę, w której dłonie złożysz ten zdrowotny podarunek. Prezent zawiera: Konsultacje specjalistów wariant podstawowy - usługa obejmuje nielimitowane wizyty w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach: chorobowych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach (szczegóły w załączniku do oferty). Konsultacje specjalistów wariant IV - usługa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji Lekarzy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, w sytuacjach chorobowych, pomocy w nagłych zachorowaniach oraz poradnictwa ogólnomedycznego (szczegóły w załączniku do oferty). Konsultacje dietetyka wariant I - usługa umożliwia skorzystanie przez Pacjenta z 3 porad dietetyka w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy, obejmujących wywiad, zalecenia dietetyczne (bez indywidualnego ułożenia diety) w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED (szczegóły w załączniku do oferty). Konsultacje specjalistów: psychiatra, psycholog, androlog, seksuolog, logopeda- usługa umożliwia Pacjentowi skorzystanie ogółem łącznie z 3 konsultacji w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED (szczegóły w załączniku do oferty). Zabiegi pielęgniarskie - Usługi obejmujące pomiary podstawowe, drobne zabiegi w tym diagnostyczne, zgodnie z kompetencjami wykonywane przez pielęgniarkę lub położną samodzielnie lub na zlecenie Lekarza, w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED (szczegóły w załączniku do oferty). Konsultacje lekarzy dyżurnych wariant II - usługa obejmuje wyłącznie pomoc doraźną, podstawową w nagłym zachorowaniu lub w urazach wymagających wstępnego zaopatrzenia, które wystąpiły w ciągu 24 h od momentu przyjęcia zgłoszenia chęci odbycia konsultacji przez LUX MED (szczegóły w załączniku do oferty). Zabiegi ambulatoryjne wariant III- usługi obejmujące pomiary podstawowe, zabiegi w tym diagnostyczne, niewymagające hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej. Zgodnie z kompetencjami wykonywane przez Lekarza lub pielęgniarkę lub położną, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub poza konsultacją lekarską w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED (szczegóły w załączniku do oferty) Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi –usługa obejmuje w ramach profilaktyki chorób zakaźnych szczepienia przeciwko grypie sezonowej oraz przeciwko tężcowi (szczegóły w załączniku do oferty). Dodatkowe zalecane szczepienia profilaktyczne - usługa jest dostępna w ramach dodatkowej profilaktyki chorób zakaźnych w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania Lekarza z ww. placówki (szczegóły w załączniku do oferty). Panel badań laboratoryjnych bez skierowania - usługa jest dostępna dla Pacjentów, którzy ukończyli 18 r.ż. i jest realizowana wyłącznie w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Usługa obejmuje jednorazowe wykonanie bez skierowania Lekarza (w ciągu 12 miesięcy okresu obowiązywania umowy), panelu badań laboratoryjnych (szczegóły w załączniku do oferty). Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa wariant III- usługa obejmuje badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej, wykonywane w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Liczba realizowanych badań nie jest limitowana (szczegóły w załączniku do oferty). Testy alergiczne wariant III - usługa obejmuje testy alergiczne skórne, testy alergiczne płatkowe lub kontaktowe oraz testy alergiczne wykonywane z krwi. Testy wykonywane są na zlecenie Lekarza ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED (szczegóły w załączniku do oferty). Prowadzenie ciąży - usługa obejmuje prowadzenia Ciąży o przebiegu fizjologicznym przez Lekarza w ambulatoryjnych Placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED zgodnie ze standardami LUX MED i składa się z czynnego poradnictwa zdrowotnego w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu (szczegóły w załączniku do oferty). Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia wariant I to coroczny (dostępny 1 raz w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy) przegląd stanu zdrowia, uwzględniający wiek i płeć Pacjenta, obejmujący zakres badań i konsultacji dla osób powyżej 18 r.ż. Przegląd rozpoczyna się wizytą internistyczną, podczas której zostanie przeprowadzony wywiad lekarski z wystawieniem skierowań na badania (zgodnie ze wskazaniami). Przegląd kończy konsultacja internistyczna, w ramach której Pacjent uzyskuje zalecenia na przyszłość dotyczące swojego stanu zdrowia (szczegóły w załączniku do oferty). Fizjoterapia wariant II - usługa obejmuje rehabilitację narządu ruchu ze wskazań wymienionych w szczegółach oferty (szczegóły w załączniku do oferty). Wizyty domowe wariant I - usługa jest limitowana do 3 wizyt w 12-miesięcznym okresie obowiązywania umowy i obejmuje zakres: interny, pediatrii lub medycyny rodzinnej i jest realizowana w miejscu zamieszkania Pacjenta, wyłącznie w przypadkach uniemożliwiających Pacjentowi przybycie do ambulatoryjnej Placówki medycznej wskazanej przez LUX MED z powodu nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia (szczegóły w załączniku do oferty). Druga Opinia Medyczna - pacjent może się zwrócić do LUX MED o drugą opinię medyczną od najlepszych na świecie lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie medycyny i uzyskać ją bez konieczności opuszczania Polski. Opinia zostaje wydana na podstawie dokumentacji medycznej dla następujących schorzeń, stanów chorobowych, w których postawiono rozpoznanie, stwierdzono uszkodzenie ciała lub stwierdzono konieczność przeprowadzenia leczenia operacyjnego, zabiegów (szczegóły w załączniku do oferty). Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży - ochrona ubezpieczeniowa we wszystkich krajach świata, z wyłączeniem terytorium Polski oraz kraju zamieszkania. Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej podczas jednorazowego pobytu za granicą wynosi do 180 dni. Zakres i sumy ubezpieczenia dostępne w załączniku do oferty. Doradca hospitalizacyjny - w oparciu o posiadaną wiedzę o rynku świadczeniodawców medycznych oraz wieloletnie doświadczenie w organizowaniu leczenia szpitalnego oferujemy osobom kierowanym do szpitala doradztwo w uzyskaniu świadczeń z zakresu hospitalizacji (szczegóły w załączniku do oferty). Chirurgia krótkoterminowa – rabat 15% Wykaz Operacji planowych i związanych z nimi Świadczeń towarzyszących, realizowanych dla osób, które ukończyły 17 r.ż. i nie ukończyły 70 r.ż. (szczegóły w załączniku do oferty). Moduł NNW Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków- zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, a świadczenie ubezpieczeniowe polega na wypłacie sumy ubezpieczenia w wysokości 30 000 zł w razie śmierci Ubezpieczonego w Okresie ochrony w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z 1 dniem miesiąca następującego po zgłoszeniu oraz dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów zgłoszeniowych do Ubezpieczyciela (szczegóły w załączniku do oferty). Rabat 10% na pozostałe usługi świadczone przez LUX MED i Medycynę Rodzinną Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED. Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w Szpitalu Carolina Medical Center Rabat 10% na procedury medyczne oferowane w PROFEMED E-konsultacje medyczne Rozwiązania obsługowe Indywidualny Opiekun Klienta – imiennie wyznaczona osoba do bieżącej obsługi Państwa umowy. Portal Pacjenta - Do dyspozycji naszych Pacjentów oddaliśmy nowoczesne internetowe rozwiązanie, które umożliwia rezerwację lub odwołanie wizyty (również dla dziecka), odbiór wyników badań laboratoryjnych z komentarzem lekarskim oraz zadanie lekarzowi uzupełniającego pytania do wizyty. Pacjenci za pośrednictwem Portalu zyskują także dostęp do e-Karty Pacjenta, listy wystawionych skierowań, mają także wgląd w historię odbytych wizyt. Portal Pacjenta jest dostępny także w wersji mobilnej. Telefoniczna Informacja Medyczna - Nasi specjaliści – lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni, udzielają porad przez całą dobę. Pacjenci mogą także uzyskać informacje o dyżurach szpitali. SMS-owe przypomnienie o umówionych wizytach w placówkach własnych Grupy LUX MED (z opcją odwołania wizyty) Szczegóły oferty znajdziesz tutaj Lista aktualnych placówek LUX MED, w których można zrealizować ofertę, znajduje się tutaj. Ofertę można zrealizować również w placówkach współpracujących z Grupą Medyczną LUX MED. Znajdziesz je tutaj.
od 2399 zł
Oferta ważna do: 12.08.2020, 09:04
Oferta z: Super Prezenty
Przejdź do oferty
Usługa realizowana wyłącznie w ambulatoryjnych placówkach medycznych wskazanych przez LUX MED. Dostępne w załączniku do oferty.